At Biogen Idec, we can
be creative and feel
free to take risks.

SHA MI (MISHA), PhD.
Principal Investigator, Neurobiology

Misha discovered a molecule called LINGO which, when blocked, facilitates the regeneration of nerves. She is developing an anti-LINGO antibody that may revolutionize central nervous system treatment.

Biogen Idec Finland Oy

"Tutkimustyömme tavoite on parantaa ihmisten elämänlaatua. Ydinalueemme on neurologia. Pyrkimyksenämme on kehittää lääkkeitä sairauksiin, joihin tällä hetkellä on tarjolla vain vähän hoitovaihtoehtoja tai niitä ei ole yhtään."

Biogen Idec on maailmanlaajuinen, pörssinoteerattu bioteknologiayritys, jonka pääkonttori sijaitsee USA:ssa.

Suomessa meillä on markkinoilla viisi lääkettä multippeliskleroosin (MS-taudin) hoitoon: AVONEX® (interferonibeeta-1a) sekä TYSABRI® (natalitsumabi), FAMPYRA® (fampridiini), PLEGRIDY® (peginterferonibeeta-1a) ja TECFIDERA® (dimetyylifumaraatti).